Pateikiame matematikos ir informacinių technologijų ilgalaikių ir trumpalaikių planų, parengtų pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (2008) ir leidyklos TEV vadovėlius, pavyzdžius.

Šiuos pavyzdžius parengė mūsų leidyklos vadovėlių autoriai ir mokytojai praktikai, dirbantys pagal TEV vadovėlius. Daugiau planų pavyzdžių bei metodines rekomendacijas Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimui galite rasti Švietimo plėtotės centro interneto svetainėje www.upc.smm.lt

Svetainėje www.vadoveliai.lt planuojame skelbti ne tik planų pavyzdžius (įskaitant ir būsimų VI–VIII–X klasėms), bet ir mokytojų praktikų parengtą metodinę medžiagą ir kitą naudingą informaciją kokybiškam matematikos mokymui.

PLANŲ PAVYZDŽIAI
Ilgalaikiai planai Trumpalaikiai planai
Matematika Tau
V klasė plius Matai ir matavimai
V klasė Dešimtainės trupmenos
VI klasė Natūraliųjų skaičių dalumas
VII klasė Veiksmai su teigiamais ir neigiamais skaičiais
VIII klasė Laipsniai ir šaknys
IX klasė Erdviniai kūnai
X klasė Procentai
XI klasė
Išplėstinis kursas
Sinusai, kosinusai, tangentai ir kotangentai
XI klasė
Bendrasis kursas
Lygčių sistemos
XII klasė
Išplėstinis kursas
Sekos
XII klasė
Bendrasis kursas
Statistika
Tavo bičiulis kompiuteris
V-VI klasės  
VII-VIII klasės  
Pasaulis kompiuteryje
IX klasė Tekstinių dokumentų kūrimas, tvarkymas ir spausdinimas. Informacijos tvarkymas kompiuteriu
Internetas ir jo paslaugos. Informacijos tvarkymas kompiuteriu
Duomenų apdorojimas ir pateikimas skaičiuokle
XI klasė Skaitinės informacijos apdorojimas skaičiuokle
Informacijos pateikimas tekstiniame dokumente
XII klasė  
Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimo pagrindus
IX-X klasė Algoritmo sąvokos ir savybės. Tiesiniai algoritmai
Šakotieji algoritmai
Cikliniai algoritmai
Taikomųjų programų kūrimas
XI-XII klasė IX-X klasės kurso kartojimas
Tekstiniai failai
Funkcijos
Masyvai
Simboliai ir simbolių eilutės
Struktūros
Taikomųjų programų kūrimas
Šiuolaikiškas žvilgsnis į tinklalapių kūrimą
X klasė
Šiuolaikiškas žvilgsnis į kompiuterinę leidybą
X klasė